La Pedrera La Pedrera
0

Condicions de venda

1. Naturalesa del contracte

A través d’aquest portal web, el client (entenent-se com a tal qualsevol persona física o jurídica) podrà adquirir els productes oferts per LAIETANA DE LLIBRETERIA, S.L. (en endavant store.lapedrera.com). En aquells productes per als quals store.lapedrera.com no disposi d’existències en aquell moment, la intervenció de store.lapedrera.com es limitarà a canalitzar la sol·licitud del client davant la distribuïdora i, en cas de confirmar-se per part de la distribuïdora l’existència del producte sol·licitat pel client, aquest podrà iniciar el tràmit per a l’adquisició d’aquest producte a través d’aquest portal web en base als termes i condicions establerts.

S’entén per 'contracte' l’operació de compravenda que s’instrumenta mitjançant aquest document.

S’entén per 'producte' la mercaderia objecte de compra.

2. Registrar-se com a client

A store.lapedrera.com és imprescindible estar registrat com a client per:

-    comprar

-    consultar l’estat de les comandes pendents

-    consultar o modificar les vostres dades personals

Podeu registrar-vos com a client emplenant el formulari de registre (s’hi accedeix des de “zona d'usuari / registre” en el menú principal), o bé en qualsevol moment en què se us sol·liciti la identificació d’accés (pàgina de 'login'). Tingueu en compte que les dades que inclogueu en el formulari de registre apareixeran per defecte com a “dades de facturació” quan feu una comanda. Immediatament després de completar el formulari i enviar la informació, rebreu un email de benvinguda amb les vostres dades de registre i podreu utilitzar tots els serveis d’accés restringit.

La vostra adreça email i una contrasenya són les dades que us identifiquen com a client. Si heu oblidat la contrasenya, seleccioneu l’opció corresponent i us l’enviarem a la vostra bústia de correu.

Podeu modificar les vostres dades personals (canvi de domicili, d’email…) o canviar la vostra contrasenya entrant des de l’opció “zona d'usuari / registre” en el menú principal. Si realitzeu una comanda, es tindran en compte per a aquella comanda les dades que tingueu registrades en aquell moment.

3. Com comprar

La compra només podreu formalitzar-la en català, castellà o anglès, indistintament. Per comprar és imprescindible estar registrat com a client (vegeu punt anterior). Des de la pàgina de cistella de la compra, després de prémer el botó 'comprar', s’accedeix a un formulari amb tota la informació sobre les opcions d’enviament i pagament. Un cop formalitzada la compra, les vostres dades de registre seran les tingudes en compte per a la formalització de la compra, de la qual es generarà un document electrònic que serà arxivat per Laie, el qual no serà accessible. Qualsevol error en la introducció de les vostres dades s’haurà d’esmenar abans de la formalització de la compra modificant les dades de registre. Si es detecten immediatament després d’haver-la formalitzat, haureu de posar-vos en contacte immediat amb Laie per comunicar aquesta incidència.

Els productes que consten a la nostra base de dades corresponen a articles que han estat donats d’alta en algun moment en una de les nostres llibreries, sent les dades que proporcionem les referides en aquell moment.

Per això, en aquells productes que no són de "disponibilitat immediata" (article "no disponible"; article "esgotat") la informació sobre disponibilitat i preu serà la facilitada pel distribuïdor, limitant-se store.lapedrera.com a canalitzar la sol·licitud del client davant el distribuïdor. Una vegada confirmat per aquest últim l’existència i el preu del producte, se n’informarà per email al client perquè, si s’escau, procedeixi a iniciar els tràmits de compra a través d’aquesta web.

Els preus indicats a la nostra web tenen inclòs l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit).

El preu dels llibres està subjecte a modificacions que l’editor determina i, en el cas dels llibres d’importació, a les fluctuacions de la moneda d’origen.

En les comandes realitzades des de països no pertanyents a la Comunitat Europea, s’ha de deduir de l’import total de la comanda el 4% en llibres i el 21% en objectes i audiovisuals, corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

4. Justificant de recepció

Un cop formalitzada la compra, rebreu un justificant de recepció dins de les 24 hores següents a la formalització, on s’especifiquen les dades de la compra.

5. Dades de facturació i enviament

Per defecte les dades de facturació i enviament són les que consten a la fitxa de registre del client. Les dades d’enviament només cal introduir-les si són diferents de les de facturació.

6. Recollides

És possible recollir la comanda  dins de l’horari establert i sempre que s’hagi rebut confirmació que està disponible en el punt de venda.

7. Enviaments

En el cas dels enviaments, l’import de les despeses d’enviament se sumarà al preu total de la comanda. Si es tracta d’una comanda de diversos productes, mirarem d’agrupar-los en un únic enviament, sempre que sigui possible i que això no en demori en excés el lliurament.

És possible recollir la comanda dins de l’horari establert i sempre que s’hagi rebut confirmació que està disponible. Caldrà, però, indicar-ho en el formulari de comanda.

El cost de l’enviament es calcularà segons la següent taula (vegeu taula).

El cost definitiu de l’enviament és sempre el que consta a la factura emesa per store.lapedrera.com.

En enviaments a països no comunitaris store.lapedrera.com no es farà càrrec en cap cas del pagament d’impostos, aranzels duaners o altres càrrecs.

8. Pagament

En cas d’escollir l’opció 'recollir' el pagament es farà al punt de recollida, en el moment de retirar la comanda.

Quan es tracti d’enviaments, el pagament del producte s’efectuarà mitjançant alguna de les modalitats que s’indiquen a continuació, a elecció del comprador:

-    Contra reemborsament (vàlid només per a Espanya)

-    Amb targeta de crèdit: Visa (no s’accepta Visa Electron) o MasterCard

store.lapedrera.com farà lliurament de la corresponent factura al client en el moment de lliurament de la comanda. El càrrec a la targeta de crèdit es farà en el moment de l’enviament.

9. Seguretat i confidencialitat

Les transmissions de totes les dades personals es realitzen a través de SSL (Secure Socket Layer), un sistema que garanteix la confidencialitat de les dades enviades. Les dades personals  que es sol·liciten són sempre les estrictament necessàries. store.lapedrera.com es compromet a  no donar-les un altre ús que l’acordat i a no cedir-les ni vendre-les a tercers sota cap concepte. Aquestes dades queden emmagatzemades a la base de dades de store.lapedrera.com. El client pot en qualsevol moment accedir-hi, des de la mateixa web, per modificar-les. També pot sol·licitar que siguin esborrades.

10. Com consultar l'estat d'una comanda

Per consultar l’estat de les vostres comandes pendents heu d’entrar per l’opció ‘el meu compte’ a la part superior dreta del menú principal. Després d’identificar-vos (pàgina de "zona d'usuari / registre") podreu accedir a la vostra pàgina de comandes, on trobareu els títols pendents ordenats per data de comandes i una indicació de l’estat de la comanda.

Taula d’estats de comandes:

-    en procés: hem rebut el vostre formulari de comanda i esperem donar-vos resposta en breu.

-    disponible: hem rebut el que ens vau demanar. Si vau marcar l’opció 'recollir a Laie Llibreria Cafè', ja podeu recollir-ho. Si vau escollir recollir en un altre punt de venda, espereu que la comanda aparegui com a 'rebuda'.

-    amb demora: no podem servir la comanda en el termini previst, però la conservem i us avisarem tan aviat ens arribi.

-    pròxima aparició: ens vau demanar un producte que encara no és a la venda. Us avisarem tan aviat el rebem.

-    cancel·lada: ho sentim, però no podrem servir la vostra comanda.

-    rebuda: hem enviat la vostra comanda al punt de venda on passareu a recollir-la. 

-    enviada: hem enviat la vostra comanda a l’adreça que ens vau indicar.

11. Dret de desistiment

Teniu dret a desistir d’aquest contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia en què vosaltres o un tercer indicat per vosaltres, diferent del transportista, vau adquirir la possessió material dels béns. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici per part vostra d’aquest dret s’enviï abans que venci el termini corresponent. 

Per exercir el dret de desistiment, haureu de notificar-nos la vostra decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic) a la següent adreça:

-    Laietana de llibreteria, S.L. 

-    Carrer Pau Claris, 85 (Barcelona CP 08010)

-    Email de contacte: info@laie.es

-    Podreu utilitzar un formulari de desistiment prement aquí, tot i que el seu ús no és obligatori.

12. Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part vostra, us retornarem tots els pagaments que ens hàgiu satisfet, incloses les despeses inicials d’enviament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part vostra d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard, 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la vostra decisió de desistir d’aquest contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament que hàgiu emprat per a la transacció inicial, a no ser que hàgiu disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrereu en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que hàgiu presentat una prova que en confirmi la devolució, segons quina condició es compleixi primer. 

Haureu de retornar-nos o entregar-nos directament els béns a:

-    Laietana de llibreteria, S.L. 

-    Carrer Pau Claris, 85 (Barcelona CP 08010)

-    Email de contacte: info@laie.es

Sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard, en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqueu la vostra decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectueu la devolució dels béns abans que hagi finalitzat el termini.

No obstant això, us informem que a l’empara del que estableix l’art. 107.3 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, procedirem a retenir l’import de la devolució fins que hàgim rebut els béns o el comprador ens remeti prova suficient de la seva devolució.

 

També us informem que segons s’estableix en el 108.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, quan s’exerceixi el desistiment el comprador únicament suportarà les despeses directes de la devolució dels béns. Només vosaltres sereu responsables de la disminució de valor dels béns que resulti d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

13. Garanties

Tots els productes venuts a través de la nostra pàgina web disposen de les garanties que atorga la legislació vigent. Si desitgeu informació addicional sobre aquest tema podeu dirigir-vos a la nostra adreça de correu info@laie.es

14. Atenció al Client i Reclamacions

Qualsevol queixa o reclamació relacionada amb el servei prestat a través del portal store.lapedrera.com, o referida al producte comercialitzat, podrà ser adreçada a:

-    Laietana de llibreteria, S.L. 

-    Carrer Pau Claris, 85 (Barcelona CP. 08010)

-    Email de contacte: info@laie.es

-    Número d’atenció telefònica 93 412 68 32

Heu d’aportar-nos el vostre nom complet, DNI, email i telèfon de contacte, així com una descripció dels fets causants de la queixa o reclamació. Una vegada rebuda la vostra queixa o suggeriment, en el termini de 48 hores el nostre departament d’atenció al client procedirà a remetre-us un email de confirmació indicant-vos el número d’incidència. El nostre personal contactarà amb vosaltres a través de l’email o telèfon que ens faciliteu a fi de solucionar la incidència.

15. Jurisdicció Aplicable

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d’aquestes condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l’obligació o al del domicili de la part compradora.

Tot això sense perjudici de la facultat del client d’adreçar-se a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació. 

En el cas que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa que no tingui la consideració de consumidor  segons el RD 1/2007, ambdues parts es sotmeten, amb renúncia expressa a fur, als Jutjats i Tribunals de BARCELONA (Espanya).